Kontakty


EKOLtranz+, s.r.o.

Sklabinská 30

036 01 Martin

Slovensko

IČO: 45 976 899

IČ DPH: SK2023179983

E-mail: ekoltranz@ekoltranz.sk
Zuzana Pinčiarová, konateľ

Tel.: +421 903 696449

E-mail: zuzana.pinciarova@ekoltranz.sk
EKOLtranz+, s.r.o., Sklabinská 30, 036 01 Martin IČO: 45 976 899, IČ DPH: SK2023179983 Zápis v obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54126/L
Valid XHTML 1.0 Strict design ©2012