Referencie

Najlepšou referenciou je spokojnosť všetkých našich doterajších zákazníkov s nami poskytovanými službami a so spoľahlivou prepravou tovaru.

Neustále sa staráme o potreby našich zákazníkov a sme pripravení kedykoľvek pomôc a poradiť.

Dúfame, že v blízkej budúcnosti budete mať aj Vy pozitívnu skúsenosť s našou spoločnosťou a využijete možnosť nadviazania vzájomnej spolupráce.

bullet  HBM Pharma
HBM Pharma
bullet  Hammeln rds
Hammeln rds

EKOLtranz+, s.r.o., Sklabinská 30, 036 01 Martin IČO: 45 976 899, IČ DPH: SK2023179983 Zápis v obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54126/L
Valid XHTML 1.0 Strict design ©2012 APIS spol. s r.o.